Fort 1881 is een culturele onderneming die de geschiedenis van het fort toont, de verbinding naar het heden maakt en betekenis voor de toekomst geeft. Zij heeft als ambitie om bezoekers in beweging te brengen, aan het denken te zetten en te inspireren. Fort 1881 wil haar verhalen aan een breed publiek op een eigentijdse manier presenteren. Door nauwe samenwerking met een ondernemer wordt de continuïteit van het museum in het fort gegarandeerd door ruimte te geven aan het ontwikkelen van commerciële activiteiten.

In de eerste plaats is Fort 1881 bedoeld als een plek voor het brede publiek. Zij wil mensen gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen en te discussiëren, om informatie te zoeken of zich verder inhoudelijk te verdiepen over de verhalen die het fort te vertellen heeft en om daadwerkelijk iets te doen met de verkregen inzichten en kennis. Het is een plaats waar iedereen terecht kan: van jong tot oud, beroepshalve, expert of gewoon geïnteresseerd, maar is ook een plaats voor ontspanning en recreatie.

Bovenstaande leidt tot de formulering van de missie van Fort 1881

Wat De missie van Fort 1881 is het te behouden, ontsluiten, toegankelijk maken van het historische vestingwerk en – tegen de achtergrond van haar bijzondere geschiedenis – het benadrukken van het belang van vrijheid en verdraagzaamheid;

Hoe Door haar unieke collectie, gevarieerde tentoonstellingen, publieksgerichte activiteiten, educatieve programma’s en evenementen wordt de rijke geschiedenis van Fort 1881 getoond;

Voor wie Door Fort 1881 als culturele onderneming te positioneren wordt het fort een plaats voor de huidige en nieuwe generatie museumbezoekers, terwijl het eveneens een aanbod presenteert voor de zakelijke markt. Voor Hoek van Holland is dit een bijdrage in haar ambitie om Hoek van Holland als vier seizoenen badplaats te profileren.

OFFERTE AANVRAGEN
Teambuilding mogelijk
Binnen- en buitenlocatie
Tot 1000 personen
(meer op aanvraag)

Offerte Aanvragen